When spam makes your day

[EN]
This is an exact repost of an email which just came to me, avoiding the spam filter, right towards my eyes.
It came already in two languages and I gotta say that in none of them it makes much sense… but it made me laugh, so why not share! To the spammer’s luck I won’t censor anything, so feel free to program a bot sending an email back.

[CZ]
Tento email se úspěšně vyhnul všem mým antispamovým filtrům a přišel mi naservírován na stříbrném talíři, tudíž ho repostuji v plném znění.
Email chytře přišel ve dvou jazycích, kdybych náhodou nerozuměla, ale v ani jednom případě nemá ani špičku ani patu… leč spravil mi náladu, tak proč se nepodělit! A protože jsem hodná holka, nebudu se obtěžovat s cenzurou údajů, tudíž kdo se cítí na naprogramování bota pro automatické odpovědi, může se pohrát.

Od: Lili Edwin Subject: AHOJ
AHOJ
I Am Miss lili, .. našel jsem to slyšel a vybral zajímá vás, nejen, že jsem opravdu potřeba, aby s vámi mluvit, budu mít zájem o nás je blízkým nebo obchodním partnerům, odpověď na moji e-mailovou adresu ….. (liliedwin02@yahoo.com) tak, že můžu poslat nějaké fotky mě a řeknu více o mně. Já chtěl začít s Vámi na začátku tohoto yaer, vím, že to může být naše roce spokojenosti. E-mail (liliedwin02@yahoo.com) v pořádku. Nashledanou.
Vy lili.

HELLO
I Am Miss prisca,..I found you hear and picked interested in you, not only that i really need to speak with you, i will be interested in us being close friends or partners , reply to my email adress…..(priscaedwin02@yahoo.com ) so that i can send you some pictures of me and tell you more about me. I will like to start up with you in the beginning of this yaer , i know this might be our year of satisfaction . Email to (priscaedwin02@yahoo.com ) OKAY. Bye.
yours prisca.