Blog

/Blog/

Kuwait House of National Works

Today we've visited with my parents and dear (though slightly grumpy due to lack of sleep, darn that toddler) husband the Kuwait House of National Works, a museum dedicated to Iraqi invasion and subsequent liberation. As heavily pregnant and with [...]

By | 2017-03-14T18:51:58+00:00 December 31st, 2013|From Kuwait, Photo|Comments Off on Kuwait House of National Works

Marina Mall, a tak dále

Dnes nás manžel ráno vytáhl na procházku k Marina Mall, nedaleko akvária, aby si moji rodičové prohlédli místní obyčejné nákupní centrum, okoukli místní zjevy, nezjevy i obyčejné nákupuchtivé občany, a jak se později ukázalo, aby 'Bu Abbas využil povánočních slev [...]

By | 2017-03-14T18:51:58+00:00 December 28th, 2013|From Kuwait, Photo, Thoughts|1 Comment