Maghrib Prayer / Motlitba

I’m offering three raka’ts of the Maghrib prayer, Qurbatan Elallah.
Nabízím tři rak’at Maghrib motlitby, Qurbatan Elallah.


1st Rak’at

Allāhu Akbar.

Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Al-Ĥamdu Lillāhi Rabbi Al-`Ālamīn
Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Māliki Yawmi Ad-Dīn
‘Īyāka Na`budu Wa ‘Īyāka Nasta`īn
Ahdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīm
Şirāţa Al-Ladhīna ‘An`amta `Alayhim Ghayri Al-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīn
Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Qul Huwa Allāhu ‘Aĥad
Allāhu Aş-Şamad
Lam Yalid Wa Lam Yūlad
Walam Yakun Lahu Kufūwan ‘Aĥad.

Allāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal ‘Azimi Wa Bi-Hamdih.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamdih.
Allāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamdih.
Allāhu Akbar.

Bay Hawlillahay Wa Qūwatayhī Aqūmu Wa Aqūd.


2nd Rak’at

Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Al-Ĥamdu Lillāhi Rabbi Al-`Ālamīn
Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Māliki Yawmi Ad-Dīn
‘Īyāka Na`budu Wa ‘Īyāka Nasta`īn
Ahdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīm
Şirāţa Al-Ladhīna ‘An`amta `Alayhim Ghayri Al-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīn
Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Qul Huwa Allāhu ‘Aĥad
Allāhu Aş-Şamad
Lam Yalid Wa Lam Yūlad
Walam Yakun Lahu Kufūwan ‘Aĥad

Allāhu Akbar.

Rabbana `Aatayna Fi-Dunya Hasanataw Wa Fil `Aakheratay Hasanataw Wa Qena Azaban Nar.

Subhāna Rabbi-yal ‘Azimi Wa Bi-Hamdih.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamdih.
Allāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamdih.
Allāhu Akbar.

Ash-Hadu An-La-Illāha Illal-Lāhu Wahdāhu La-Shārika-Lah, Wa Ash-Hadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasūluh-Allāh-Huma Salli’Ala Muhammadin Wa Aāle Muhammad.

Bay Hawlillahay Wa Qūwatayhī Aqūmu Wa Aqūd.


3rd Rak’at

Subhanallāhi Wal-Hamdu-Lillāhi Wa La-Illāha-Lallāhu Wallāhu Akbar.
Subhanallāhi Wal-Hamdu-Lillāhi Wa La-Illāha-Lallāhu Wallāhu Akbar.
Subhanallāhi Wal-Hamdu-Lillāhi Wa La-Illāha-Lallāhu Wallāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal ‘Azimi Wa Bi-Hamdih.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamdih.
Allāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamdih.
Allāhu Akbar.

Ash-Hadu An-La-Illāha Illal-Lāhu Wahdāhu La-Shārika-Lah, Wa Ash-Hadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasūluh-Allāh-Huma Salli’Ala Muhammadin Wa Aāle Muhammad.

As-Salāmu `Alayka Ayyūhan Nābiyu Wa Rahmatullāhi Wa Barakātuh.
As-Salāmu `Alayna Wa A’la `Ibadīl-Lahis Swalihīn.
As-Salāmu `Alaykum Wa Rahmatullāhi Wa Barakātuh.

Allāhu Akbar.
Allāhu Akbar.
Allāhu Akbar.

(Place for Du’a.)

Based on Fatwas of Grand Ayatollah Sayyid Ali Husaini Sistani.
Založeno na fatwách Ctihodného Ajatolláha Ali Husaini Sistaniho.

Read More

Zohr, Asr, Isha

I’m offering four raka’ts of the Zohr (Asr, Isha) prayer, Qurbatan Elallah.
Nabízím čtyři rak’at Zohr (Asr, Isha) motlitby, Qurbatan Elallah.


1st Rak’at

Allāhu Akbar.

Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Al-Ĥamdu Lillāhi Rabbi Al-`Ālamīn
Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Māliki Yawmi Ad-Dīn
‘Īyāka Na`budu Wa ‘Īyāka Nasta`īn
Ahdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīm
Şirāţa Al-Ladhīna ‘An`amta `Alayhim Ghayri Al-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīn
Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Qul Huwa Allāhu ‘Aĥad
Allāhu Aş-Şamad
Lam Yalid Wa Lam Yūlad
Walam Yakun Lahu Kufūwan ‘Aĥad.

Allāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal ‘Azimi Wa Bi-Hamdih.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamd.
Allāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamd.
Allāhu Akbar.

Bay Hawlillahay Wa Qūwatayhī Aqūmu Wa Aqūd.


2nd Rak’at

Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Al-Ĥamdu Lillāhi Rabbi Al-`Ālamīn
Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Māliki Yawmi Ad-Dīn
‘Īyāka Na`budu Wa ‘Īyāka Nasta`īn
Ahdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīm
Şirāţa Al-Ladhīna ‘An`amta `Alayhim Ghayri Al-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīn
Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Qul Huwa Allāhu ‘Aĥad
Allāhu Aş-Şamad
Lam Yalid Wa Lam Yūlad
Walam Yakun Lahu Kufūwan ‘Aĥad

Allāhu Akbar.

Rabbana `Aatayna Fi-Dunya Hasanataw Wa Fil `Aakheratay Hasanataw Wa Qena Azaban Nar.

Subhāna Rabbi-yal ‘Azimi Wa Bi-Hamdih.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamd.
Allāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamd.
Allāhu Akbar.

Ash-Hadu An-La-Illāha Illal-Lāhu Wahdāhu La-Shārika-Lah, Wa Ash-Hadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasūluh-Allāh-Huma Salli’Ala Muhammadin Wa Aāle Muhammad.

Bay Hawlillahay Wa Qūwatayhī Aqūmu Wa Aqūd.


3rd Rak’at

Subhanallāhi Wal-Hamdu-Lillāhi Wa La-Illāha-Lallāhu Wallāhu Akbar.
Subhanallāhi Wal-Hamdu-Lillāhi Wa La-Illāha-Lallāhu Wallāhu Akbar.
Subhanallāhi Wal-Hamdu-Lillāhi Wa La-Illāha-Lallāhu Wallāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal ‘Azimi Wa Bi-Hamdih.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamd.
Allāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamd.
Allāhu Akbar.

Bay Hawlillahay Wa Qūwatayhī Aqūmu Wa Aqūd.


4th Rak’at

Subhanallāhi Wal-Hamdu-Lillāhi Wa La-Illāha-Lallāhu Wallāhu Akbar.
Subhanallāhi Wal-Hamdu-Lillāhi Wa La-Illāha-Lallāhu Wallāhu Akbar.
Subhanallāhi Wal-Hamdu-Lillāhi Wa La-Illāha-Lallāhu Wallāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal ‘Azimi Wa Bi-Hamdih.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamd.
Allāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamd.
Allāhu Akbar.

Ash-Hadu An-La-Illāha Illal-Lāhu Wahdāhu La-Shārika-Lah, Wa Ash-Hadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasūluh-Allāh-Huma Salli’Ala Muhammadin Wa Aāle Muhammad.
As-Salāmu `Alayka Ayyūhan Nābiyu Wa Rahmatullāhi Wa Barakātuh.
As-Salāmu `Alayna Wa A’la `Ibadīl-Lahis Swalihīn.
As-Salāmu `Alaykum Wa Rahmatullāhi Wa Barakātuh.

Allāhu Akbar.
Allāhu Akbar.
Allāhu Akbar.

(Place for Du’a.)

Based on Fatwas of Grand Ayatollah Sayyid Ali Husaini Sistani.
Založeno na fatwách Ctihodného Ajatolláha Ali Husaini Sistaniho.

Read More

Dawn prayer / Ranní motlitba

I’m offering two raka’ts of the dawn prayer, Qurbatan Elallah.
Nabízím dvě rak’at ranní motlitby, Qurbatan Elallah.


1st Rak’at

Allāhu Akbar.

Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Al-Ĥamdu Lillāhi Rabbi Al-`Ālamīn
Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Māliki Yawmi Ad-Dīn
‘Īyāka Na`budu Wa ‘Īyāka Nasta`īn
Ahdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīm
Şirāţa Al-Ladhīna ‘An`amta `Alayhim Ghayri Al-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīn
Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Qul Huwa Allāhu ‘Aĥad
Allāhu Aş-Şamad
Lam Yalid Wa Lam Yūlad
Walam Yakun Lahu Kufūwan ‘Aĥad.

Allāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal ‘Azimi Wa Bi-Hamdih.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamdih.
Allāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamdih.
Allāhu Akbar.

Bay Hawlillahay Wa Qūwatayhī Aqūmu Wa Aqūd.


2nd Rak’at

Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Al-Ĥamdu Lillāhi Rabbi Al-`Ālamīn
Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Māliki Yawmi Ad-Dīn
‘Īyāka Na`budu Wa ‘Īyāka Nasta`īn
Ahdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīm
Şirāţa Al-Ladhīna ‘An`amta `Alayhim Ghayri Al-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīn
Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīm
Qul Huwa Allāhu ‘Aĥad
Allāhu Aş-Şamad
Lam Yalid Wa Lam Yūlad
Walam Yakun Lahu Kufūwan ‘Aĥad

Allāhu Akbar.

Rabbana `Aatayna Fi-Dunya Hasanataw Wa Fil `Aakheratay Hasanataw Wa Qena Azaban Nar.

Subhāna Rabbi-yal ‘Azimi Wa Bi-Hamdih.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamdih.
Allāhu Akbar.

Subhāna Rabbi-yal A’la Wa Bi-Hamdih.
Allāhu Akbar.

Ash-Hadu An-La-Illāha Illal-Lāhu Wahdāhu La-Shārika-Lah, Wa Ash-Hadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasūluh-Allāh-Huma Salli’Ala Muhammadin Wa Aāle Muhammad.
As-Salāmu `Alayka Ayyūhan Nābiyu Wa Rahmatullāhi Wa Barakātuh.
As-Salāmu `Alayna Wa A’la `Ibadīl-Lahis Swalihīn.
As-Salāmu `Alaykum Wa Rahmatullāhi Wa Barakātuh.

Allāhu Akbar.
Allāhu Akbar.
Allāhu Akbar.

(Place for Du’a.)


Based on Fatwas of Grand Ayatollah Sayyid Ali Husaini Sistani.
Založeno na fatwách Ctihodného Ajatolláha Ali Husaini Sistaniho.

Read More

Obyčejnej den – má jediná, kdy publikovaná povídka, ješte z gymnázia…

Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Zvoní mi v hlavě… Ne… Nezvoní — v — mý — hlavě…

KURVA!

Crrrrrrrrrrr———

Posadim se rychlostí kulovýho blesku a nepříliš jemnym způsobem utnu to protivný kvílení radiobudíku (či co to vlastně je) v nejlepšim. Mžourám do temný místnosti a divim se. Je sobota ráno. Proč mi, do hajzlu, zvoní budík??? Pak jiná variace na daný téma — píp píp píp píp — přišla mi SMS. Čtu. „Hejbni kostrou, kuze lina, jinac ti ujedu. Je tam hafo zabavicky, kluci se na tebe tesej. Cekam na benzine.“ V tu ránu mi to dojde. Potřepu hlavou, jako by nebyla moje vlastní a potřebovala trochu srovnat. Vzpomínám. Takhle po ránu to moc zlehka nejde. Protřu oči a mžournu do místnosti. Poznávám svůj pokoj. Plakáty uhozenejch psů, na dveřích umělecký ztvárnění Vina Diesla ve sprše (ušklíbnu se), v rohu klec s osmákem a v druhym s činčou činčilou, někde se tam courá kočka. Znechuceně — úměrně brzké době vstávání — se protáhnu a spustim nohy na nevyhřátou zem. Pak mýmu stávkujícímu mozku dojde smysl zprávy a vylítnu jak nažhavenej čokl do koupelny, hodim na sebe džíny, nějaký triko a pár svetrů, protože venku rozhodně neplánujou teplo. Do báglu posbírám kartáček, pastu, hřeben, kalhotky a mobila a valim na benzínu. Je dva kiláky daleko a v týhle sibérii žádný potěšení, ale nakonec napůl ztuhlá dorazim. Jaký překvapení, odvoz nikde. Vytáhnu mobila a pípnu Kozlovi, kde zas lítá. Zanedlouho s velkou pompou dorachotí Kozel na nový motorce. Jednomístný. Zírám na ten pekelnej stroj. On snad po mně chce, abych jela víc jak pětatřicet kiláků na blatníku, nebo CO? … Jo. Fakt, naprosto reálně a vážně JO. S mohutnym povzdychem se vyhoupnu na zářivě žlutej blatník 650, zkonstatuju, že si hledí svý práce (pracuje v Jawě) a chytnu se ho kolem štíhlýho pasu oděnýho v kůži. Samo sebou, helmu má jen on, asi jako buzeraci akci Kryštof. Jedem asi pět kiláků a Kozel zničeho nic prudce šlápne na brzdy a zastaví, což mé křehce nabyté rovnováze zrovna nepolichotí.

— Takhle ne, řekne, takhlenc daleko nedojedem. Hoď si nohy přes mý, naznačí jak, a když se mi to nepodaří, přehodí je sám. Málem zhuknu na tvrdej černej asfalt pod sebou. Hodí ksichta, nastartuje a docela slušně akceleruje, takže mam pocit, že za chvíli budu svou krásnou paňmámou dřít po silnici. Nevim proč, ale do Hořepníka to bere nějakou zákeřnou oklikou, třeba mě chce zavlíct do křoví a znásilnit. Bylo by mu to podobný. Silnice je po deštíčku zrádně kluzká, což čas od času silně pocítím, obzvlášť když si to mydlíme černovickejma serpentinkama. To zavírám oči a radši čuchám kůži Liborovy bundy, nechci vidět, jak se rozmáznem. Jo, uznávám, že mu křivdim, na motorce jezdí od třinácti, tak by to nějak zvládat měl, za těch šestnáct let. Nakonec ale přece jen dorazíme na chatu do Hořepníka celí, já více méně ve stavu totální hibernace, Kozlík v pohodě. Mám velkej problém, jak slýzt z tý žlutý krávy Jawovský, protože jsem fakt značně zmražená. Přispěchá Kódl s Mílou a hned si mě fotěj na ty svý digivěci. Vypláznu na ně jazyk, v tu chvíli spatřim Marky, moji

nejkámošku, rozhejbu nohy a vrhnu se jí do náruče, přece jsme se neviděly už půl dlouhýho roku. Za ní přicourne Velkej Negr Honza a majetnicky se na ni dívá, jako bych mu ji snad měla sežrat či co. Vejdu do dvora (už značně zaneřáděnýho) a skouknu sedící i stojící negry. Staníka (srdce mi udělá hnusnej pitomej zrádnej nevěrnej kotrmelec), Bobana, na kterýho nadšeně mrknu, páč jsme se teď udržovali v kontaktu jen na cyberspaceu, Klárku (mám chuť vraždit vraždit vraždit) a Alenu, tu vidim poprvý, novej Vaňourův objev, a nakonec se vynoří z útrob chaty Vrána, čistá rasa podle Hitlerovy příručky, kterýho moc nevídám, zato on se tváří najednou stráááášně zaujatej mou maličkou promrzlostí. Po chvíli se připojí i Karlos a Vaňour, přičemž krasaveček Petříček mává v ruce cdčkama El Machete a Beastie boys, Prodigy, Rammsteinama a asi Depechákama, to si nejsem jistá. Mačeta má teď u negrů prim, je to jejich hymna. Boban na ni úžasně trsá, nevim jak, ale dokázal zkřížit breakdance, břišáky a rappový pohyby a v jeho podání z toho vychází fakt úžasná podívaná, jak je malej, tak je docela gumovej, ale musim uznat, že tomu taky odpovídá množství vypitýho chlastu a pár jointů. Je to můj slaďoušek, Bobánek. Vrána mě furt pozoruje a drží se v mý blízkosti, takže Klárka nabývá barvy svýho hára, temně rudý. Už podruhý jí prej lezu do rajónu. Kecá. Poprvý jsem sice Staníka trochu svedla, ale Vránu neponoukám, ten se mně drží sám.

Kozel uloží svůj žlutej poklad do kůlny (no nevim, jak bezpečnej tam může bejt, před tlupou negrů) a já hodim věci do společný místnosti — ložnice.

Za chvíli se vynořim z útrob chaty a stojim ve dveřích, pěkně na nejvyššim schodě, abych měla celou situaci krásně pod sebou a mohla sledovat “cvrkot”. V negřím podání to totiž sakra hukot, už jen proto, že na celej Hořepník teď řvou Mačety svý “sí, seňor” a kluci si s jejich nasraně znějícím hlasem nijak nezadaj. Boban na mě zírá z lavičky mírně sjetym lesklym pohledem, asi už nějakýho toho jointíka absorboval, ale vypadá furt dost příčetně. (Relativní. Všici negři vypadaj furt dost příčetně, i když jsou sjetý jak nudle a rovnováhu neudržej dýl jak setinu vteřiny.) Skouknu Staníka s Mílou a Vránou, jak řešej existenční problémy roštu, prohýbajícího se pod značnou tonáží rozčtvrcenýho prasete, a Kódla, jak nad nima stojí, pohrává si s bradkou a radí radí radí. Najednou si všimnu dost věrný podobnosti těch dvou fachanů se skotem a zasměju se pro sebe, Karlos mě sjede pohledem “sou sice směšný, ale já bych se jim rači nechechtal, holka” a Vrána mě probodne pohledem, ačkoli se ho tohle vůbec netýká. Staník má v nosní přepážce piercingovou náušku a Míla ještě větší, a jak se skláněj nad tim hospodářskym zvířetem, sami vypadaj, že by mohli šmahem odcestovat do volovína.

Marky mě vytáhne na cournutí po vsi, veme psa a Kozel křičí, že chce vyvenčit taky, tak čapne tuplák a jde s náma. Kecáme o všem možnym aj nemožnym, Kozel hlavně pije zlatavej mok, ale vcelku brzičko se ocitá na suchu a projevuje k procházce nadšení leklý ryby. Marky ze mně páčí ten půlrok, co, kdy, kde a jak, no, a hlavně s kym, že jo. Tak řikám, že Tulák byl hajzl, protože chodil domu až k ránu a čas od času mi ňáká přilítla, a od hromotluka, kterej se stavařinou zabejvá už nějakej ten pátek, to pak byla sakra tečka. Taky o svym letnim úletu, Jindříškovi, jo, to byl atlet atletickej, povídám jí, Kozel zaujatě nastavuje svůj sluch, Jindra byl opálenej a namakanej a světe div se — ani ho nenapadlo po mě vztáhnout pracku, když jsem byla drzá. To pro mě byla taky novina, to jsem s chlapem snad ani nezažila. Markyta poslouchá a čas od času se zmíní o Honzíkovi, co a jak, jak jim to klape a tak, až dojdem i na moje dávný extempore se Staníkem. To Kozla zajmá ještě víc, protože díky Staníkovi jsem minulej rok pustila k vodě jeho. Ale podrobnosti z nás nevypáčí.

Pes je vyvenčenej až za uši, vracíme se. Potkáme Karlose s Honzou, fotěj kapry. Pěkný. Originální, vzhledem k (ne)průhlednosti vody v rybníku.

Vracíme se na chatu, prase je už skoro celý hotový, tak se přispůsobíme a taky si něco ožerem. Boban dojde k závěru, že na každýho vychází zhruba jeden a půl kila vepřovýho. To v žádnym případku do žaludku neposkládám. Pak, nažraný k prasknutí, jde většina kopat na louku hakis. Já ještě zůstávám na chatě, je tam se mnou Míla a Vrána, Karlos vyspává v sednici. Sedim na schodech a koukám na ty dva. Chce se mi smrkat, tak zapluju dovnitř, jsem skloněná nad batohem. Padne na mě stín, otočim se a koho asi nevidim. Vrána s chlípnym pohledem.

— Sem tu někdé nechál trikó, tvrdí. To červéný, lže mi do očí (vidim, že červený triko, JEDINÝ v celym širym okolí, má na sobě, hnedka pod tim bílym.) Stojí ve dveřích a vypadá kurva odhodlaně, ale seberu se a ne nijak decentně mu naznačim, aby přemístil svou ctěnou prdel jinam. Venku je Míla, suší listy tabáku.

Na dešti.

Jdu si taky zakopat hakis, aby se neřeklo. Moc mi to nejde. Ale co, krasaveček sameček Vaňourovatej to vedle mě zachraňuje, a Boban taky. Kocouři milý. Staník je skoro nepříčetnej z našeho neumění kopat hakis, Kódl kope pantoflema, takže nás co chvíli ohrožuje útočně letící papuče. Balim to první. Cestou potkám Mílu s krvavym ksichtem, vypadá, jako by mu někdo s důrazem cosi vysvětloval. Zeptám se, co se mu dělo, a on na to, že blil. Bodře mu doporučim neblejt, když to moc neumí a on mě za to obdaří laskavým úsměvem Fredyho Kruegera. Čas od času si v týhle partičce připadám jak na Srdci ze zlata, který právě cestuje někam hodně daleko.

Chatou duněj silný tóny Rammsteinů, vepřík mizí v nenasytnejch hubách hošanů, já, Klárka, Marky a Alena ještě nanosíme zeleninu a nakrájenej chleba, aby se měli čim dorazit. Při přípravě těch několika zelenejch kousků dostanu snad od každýho negra řádnou ránu přes paňmámu. Boban do notebooku zandá zas Mačety, takže Hořepník nadskakuje rytmem latinoamerickýho hiphop-funky. Dokážu si představit nadšený ksichty sousedů, hafo důchodců jak si na to střihne nějakej ten break, ale radši držim hubu, abych přes ní nedostala. Přece jenom už jsou trochu pod parou a i naivní člobrd brzo v takový společnosti pochopí, jaký pravidla hrajou prim. Držet hubu a jít s proudem, nebo to aspoň předstírat.

Alešek je už hodně pilná včelička, vytáhne svůj nůž a uspořádá soutěž ve vrhání nožů na cíl. Staník nabídne svou roštěnku, z čehož Klára nevypadá nijak odvázaně, ale kluci upevněj terč na stodolu. Kozel remcá, za vraty je totiž jeho žluťoučká kočička, ale nakonec taky zkouší sem tam něco vrhnout. Nejlíp se vede Staníkovi, to je jasný, tomu to šlo vždycky od srdce. Nožů nenechal ani po tom, co ho před rokem na ulici napad někdo úplně cizí a nadělal do něj pár pořádnejch děr. Ležel na intenzivce tejden, s jednou plicí probodnutou skr naskrz. No, a nebyla by to naše zlatá republika, aby se na to švestky vykašlaly a toho grázla, kterej si takhle zpestřil večer, nechytly.

Na schodech se rozbije první láhev, tak to dáváme do pořádku. Zabírám celý schody, takže když chce Staník do kuchně, dá mi JEMNÉ upozornění přes prdel. Bolí mě ještě dva dny po tom, mam tam otisky jeho dlouhejch štíhlejch prstů. Večer se nahnul už dávno a já letmym pohledem zavadim o displej mobila — je k půlnoci. Za sebou slyšim tříštění skla, což je div, vzhledem k čurbajzu na dvoře, kterej s okem plnym obav sleduju. Negři blbnou a divoká muzika to ještě umocňuje. Jdu do kuchně. Míla tam leží u notebooku a paří nějakou hru, pak mi dojde, že jsem ho vlastně venku nezpozorovala a usměju se na něj s dotazem, jestli je už líp. Odkejvne, oči furt přilepený na obrazovce. Položim talíře, co jsem sebrala venku, na linku, pokud se tomu tak dalo říkat a vidim Marky, jak dělá to samý. Lítáme takhle dost dlouho, než se nám podaří z dosahu rozdivočenejch chlapů odklidit veškerý sklo a porcelán, co mohlo způsobit větší či menší jizvy na jejich ksichtíkách a dalších sympatickejch částí těla. Pořád se ještě bavěj kudlama lítajícíma v nebezpečně malý vzdálenosti od Klárčinejch uší, když Kódl najde vězeňskou kouli a vymyslí, že bude olympijská disciplína ve vrhání vězeňskou koulí. Část osazenstva zmizí za branama, Staník, Boban, Vrána jsou věrný žabikuchům, Karlos je zalezlej s Mílou a Vaňour spinká na patře. Marky je garde, Vrána si netroufne jít přes ní a před ní.

Vracej se veselý, vypadá to, že Boban dal do nakládanajch hub i nějaký spešl chechtavý houbičky. A já proč moc neubejvaj, podezřívali ho už předtim. Pár lidu se nahrne do chaty, ostatek se baví venku. Je to dost bragl. Jdu do kuchně. Vrána se vynoří ze „špajzky“ a upustí láhev piva. To vytrhne z transu Honzu a Staníka, který na Vránu začnou řvát, aby si to uklidil. Vrána a Staník jsou neuvěřitelně nebezpečný existence v takovymhle stavu, jsou schopný vraždit, a to bez legrace. Staník řije na Vránu a Vrána zas na něj, že to neudělal naschvál. Já jsem přitisklá s vyděšenym výrazem v jednom rohu chodby, Marky v druhym. Hlavou mi bleskem letěj myšlenky na to, že bude asi nutná sanita, protože ty dva se rvou přesně tam, kam dopadla Vránova láhev a všade je hafo střepů ostrejch jak břitvy. Všici stojej okolo a netroufnout si zasáhnout do kurva ostrý hádky mezi třema nasranejma negrama. Někdo duchaplnej odtrhne Honzu a zatáhne ho na dvůr a my s Marky polykáme hrůzu z vejprasku. Marky křičí na Staníka, ať Vránu nechá na pokoji, že si to určitě uklidí, já zas na Vránu, ať si to uklidí. Risknu to a stoupnu si přesně mezi ty dva, zády ke Staníkovi a spolíhám na Vránovu opileckou náklonnost k mý osůbce. Pohladim ho po prsou a strašně mírnym hlasem se mu vemlouvám. Že vim, že to neudělal naschvál, ale potěší mě, když mi pomůže to uklidit, že se to může stát každýmu a Staník je už dost napitej, nemá si ho tak brát k sérdci… samý kecy. Ale zabíraj, Zdenek se neochotně sehne pro koště a lopatku a v rámci svý skoro neexistující rovnováhy smete těch pár největších střepů. Kouknu okolo a spatřim Vaňoura, jak se drží za oko a nařiká, že má střep v oku. Kleknu k němu, ale radši říká, že je to v poho. Nechám to na jeho roštěnce, aby se o něj postarala. Pak s Marky posbíráme zbytek malejch neviditelnejch, zato hnusnejch a nepřijemnejch střepů. Mám toho plný koule, takže zapluju do sednice-ložnice. Je tam už Karlos, tak kecáme, za pár vteřin se tam vnoří i Marky a tak rozebíráme chlapy a ženský a nemožný mezinegerský vztahy. Naši diskusi naruší Míla, sedne si na Kozlovu postel. Jedinou postel tady. My spíme na zemi.

Kozel je unavenej, tak se objeví vevnitř. Chce prej spát. Vypadá jako totální prase, je celej od bahna. Vypadne z něj, že mu kluci nevěřili, že kožený kalhoty a boty jsou vodotěsný.

— Sem prošel potok, svěřuje se, ale ňák mi to uklouzlo…

Je jak blátotlačka. Slíkne teda zaneřáděný gatě a s mohutnym vzdechem se uvelebí na pohovce, kam se skoro neposkládá. Je fakt neřestně ouzká.

Pak, jako by se všici omluvili, se k nám nastěhovali, Honzis chcel spát, ale Staník se začal hádat. Nakonec se hádaj každej s každym, tak vypadnu do klemry. Na schodech je Boban, vychutnává si Busy Bee. Koukne na mě a i když je dost na sračky, kecáme o cyberspaceu a o tom, jak prej vypadám jako přísná úča. Nepřipadám si tak, ale pravda je, že není první, kdo mi tohle řek. Pokrčim ramenama. Marky je někde venku jen ve spacáku, pohádala se se Staníkem a trucuje na mrazu. Klárka taky nevydrží tenze vevnitř a vypadne za náma na mráz. I přes značnou averzi probíráme, jak Vrána zažíhá většinu hádek, ale Standa je dovádí do mrtě. Ze tmy se jako bledničkovej duch spacáků vynoří Marky a vytáhne mě na cournutí zmrzlym Hořepníkem. Všade je nádherný ticho a já ho vnímám i přes ten děsnej mráz. Vylítla jsem ven jen v triku a je to na mně znát. Zachumlim se do spacáku k nejkámošce a potichu se procházíme vytuhlou vsí. Vzduch je čistej a studenej a já ho vítám jako někdo vodu, když se vrátil z vyprahlý pouště. Nakonec se vzdáme hebkýho klidu noci a vracíme se do chaty. Už je jakž takž klídek, kdo chtěl odfukovat, ten to praktikuje, rozhašteřenej zbytek je v kuchni. Pomalu usínáme i my. Máme tu krásný teplíčko, kdo by řek, že takový malý kamínka dokážou tak hicovat.

Asi ve tři se objeví Alešek, že je mu v kuchni děsná morna. Je tak trochu vedle, tak sedne a začne vyprávět pohádku. O Pepíčkovi, co rád lítá. (Od slova fly angl. létat, moucha, ale i slangový výraz pro kokain.) Pak v půlce utne a když se ho ptám, proč nepokračuje, odpoví že má na vyprávění pohádek hnusný vzpomínky. Že je musel řikat ve vězení. Natáhne se nám na nohy a vytuhne. Mám tak málo místa, že se nemůžu ani otočit. Marky se vzbudí, že má kompletně odkrvený nohy a zjistí, že jí Boban leží u nohou jak věrnej pes, kterej ale nevěrně zahříval nohy Kozlovi. Boban se teda vcucne mezi nás, což mě nasere a vstanu. Skouknu nepříjemnou situaci a nacpu se do náruče Liborovi. Je to výkon, protože se na pohovce poskládá sotva on. Vyhodim psa a je nám líp. Kamna vychládaj a my se tak hřejem o sebe. Jednou se pohne a shodí mě na Marky. Dojdu si do deště na malou a vrátim se. Kozel se roztáh po celý pohovce. Dloubnu do něj, nic. Dloubnu silnějc, nic. Nakrknu se a zadkem ho odstrčim a schoulim se do polohy lžičky. Ať si remcá, jak chce. Chci spát.

Ráno se vzbudim mezi prvníma. Jsem fakt grogy. Rozlámaná jako nikdy a skoro nevyspalá. Projde Vrána a hledá Brufen. Je hlučnej a vzbudí půlku lidstva. Marky mu jeden věnuje. Vrána vypadá zuboženě, ale pořád si udržel ten lesklej chtivej pohled, co se mě týče. Češu si vlasy, jsou jak dredy. Venku leje jak z konve. Je celkově hnusný ráno. Negři maj svý opilcovy rána a nejsou použitelný, a pak udělaj podraz — zdrhnou, sráčové! I přes svůj stav nestav sbalej saky paky a nechaj úklid pařby na mě, Marky, Honzovi, Kozlovi a Karlosovi. Trvá nám to děsně dlouho, v dešti je nám kosa a všude je bahno a střepy. Ordel, rambajz, maglajz. Sbíráme prázdný i poloprázdný lahve od piva, vylejváme zvětralej chlast, část prasete jde psovi. Umejt nádobí po třinácti lidech, umejt podlahu, uklidit nábytek, posbírat všechno, co nepřežilo. Nic moc. Ale nakonec se nám to podaří, takže zničeně padnem do auta směrem Kamenice, Kozel nasedne nenadšeně na Jawinu a deštěm se vydá ku Praze. Snad se někde nerozmázne.

Jsem zničená, ale po dlouhý době jsem viděla zas většinu party. Bydlim daleko od Prahy a negry potkávám spíš na cyberu než v reálu, a chyběj mi jejich ulítlý nápady, Hodný holky se dostanou do nebe, ale život maj nudnej a nezáživnej. Zlobivý holky se dostanou kam chtěj, a to je mý krédo. Negři nejsou beránci, ale je to pevná součást mýho divnýho života. Mám je ráda i přes jejich mírnou společenskou nebezpečnost. Zaostřim do rozplizlýho dne za oknama simky a vzpomenu na Kozla. Dobrej kluk. Pěkně hřeje. Usměju se pro sebe a nevnímám Karlosovo vyprávění. Za chvili jsem doma, unavená, rozlámaná, ale celá.

Píp píp

„Pristi tejden hrajou ve Voticich Brutusaci, nechces jet?

Kozel“

Jedu.

Read More

Motlitba (Czech)

Qibla
Je povinností pro kohokoliv, kdo nabízí motlitbu – ať již Mustahab či povinnou – nabídnout ji směrem Qibly, což je čelem k Holy Ka’bah.

Adhan
Je doporučeno, pro muže i ženy, vyslovit Adhan před nabídnutím denní motlitby.
Adhan se sestává z 18ti vět:

Allahu Akbar (Allah je větší než lze popsat) čtyřikrát;
Ash hadu an la ilaha illal lah dvakrát;
Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah dvakrát;
Hayya’alas Salah dvakrát;
Hayya’alal Falah dvakrát;
Hayya’ala Khayril ‘Amal dvakrát;
Allahu Akbar dvakrát;
La ilaha illal lah dvakrát.

Iqamah
Je doporučeno pro muže i ženu pronést Adhan před nabídnutím povinných motliteb.
Iqamah se sestává ze 17ti vět:

Allahu Akbar (Allah je větší než lze popsat) dvakrát;
Ash hadu an la ilaha illal lah dvakrát;
Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah dvakrát;
Hayya’alas Salah dvakrát;
Hayya’alal Falah dvakrát;
Hayya’ala Khayril ‘Amal dvakrát;
Qadqa matis Salah dvakrát;
Allahu Akbar dvakrát;
La ilaha illal lah jednou.

Poznámka: Ash hadu anna Amiral Mu’minina Aliyyan Waliyyullah není součástí ani Adhanu ani Iqamah. Ale je vhodné pronést výše zmíněné po recitaci Ash hadu anna Muhammadan Rasulul lah spolu s Niyyat v Qurbat.

Niyyat (Úmysl): Niyyat je úmysl, jež má člověk v hlavě. Není nutné vyslovit ho nahlas; recitovat v duchu stačí. Niyyat se vyslovuje následovně: “Nabízím dvě Rak’at ranní motlitby, qurbatan elal lah.” ‘Qurbatan elal lah’ znamená, že člověk hledá blízkost Boha v uctívání Boha.

Takbiratul Ehram: Pozvedněte obě ruce k uším a proneste: Allahu Akbar.
Pronést Allahu Akbar na počátku každé motlitby je povinné. Je také nezbytné, aby tato dvě slova byla vyslovena přesnou arabštinou. Pokud jsou tato slova vyslovena nesprávně, či jinak zkomolena, motlitba není platná.

Ruku: V každém Rak’at se člověk, jež nabízí motlitbu, po recitaci Súry (Qira’at) skloní natolik, že je schopen spočinout svými prsty na kolenou. Tento pohyb se nazývá Ruku. Jakmile je naše tělo nehybné, vyslovíme: Subhana Rabbiyal ‘Azimi wa bi hamdih (Bůh postrádá všech chyb, a v jeho chvále já se kloním.) Po dokončení Zikru z Ruku se postaví opět zpříma, a postoupí k Sajdah, jakmile se pohyb těla ustálí.

Sajdah: Sajdah znamená pohyb, kdy člověk položí své čelo na zem určitým způsobem, v úmyslu pokory (Před Bohem). Při vykonávání Sajdah v motlitbě je povinné, aby obě dlaně, kolena a palce u nohou byly na zemi. Osoba, jež nabízí motlitbu, by měla vykonat dvě sajdah hned po Ruku v každém Rak’at povinné motlitby.

Následující zikr by měl být recitován v sajdah jednou:
Subhana Rabbi yal A’la wa bihamdih once. (Sláva mému Stvořiteli, Nejvyššímu, a chvála Jemu.)

Poté zpět do sedu na kolenou s kotníkem pravé nohy na chodidle levé nohy, s dlaněmi odpočívajícími na stehnech, pronést: “Allahu Akbar” (Allah je veliký). Opakujte Sajdah ještě jednou, posaďte se v kleku a proneste: “Allahu Akbar” (Allah je veliký).

Pak na chilku spočiňte v sedu, a při pomalém vstávání recitujte: “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Díky síle darované Bohem a díky životní síle dané Jím já povstávám a stojím).

Druhý Rak’at
Recitujte Surah Al-Hamd a další Súru z Koránu, stejně jako v prvním Rak’at, následované: “Allahu Akbar” (Allah je veliký).

Nyní proveďte Qunoot. Podržte ruce nedaleko před obličejem, s dlaněmi čelícími nebe, oběma rukama i prsty těsně u sebe, a recitujte následující: Rabbana Aatayna Fiddoonya Hasanataw wa fil Aakheratey Hasanataw wa Qena Azaban Nar. ( Bože! Poskytni nám dobré v tomto světě a dobré v životě Posmrtném, a ochraňuj nás před utrpením v ohni).
Zpět k Ruku a recitujte zikr, poté okamžitě vstaňte a proveďte dvě sajdah (stejně jako v prvním Rak’at).

Tashahhud: po druhé Sajdah, na konci druhého rak’at, recitujte následující v klidném sedu: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (Dosvědčuji, že není nikoho hodného uctévání kromě Všemocného Boha, který je Jediný a bez společníků, a dosvědčuji, že Muhammad je jeho služebník a prorok. Bože! Sešli svá požehnání Muhammadovi a jeho potomstvu.)

Salaam: Po Tashahhud recitujte Salaam:
Assalamu ‘alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
(Proroku! Boží mír, požehnání a sláva s tebou!).
Assalamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadil lahis salihin
(Boží mír s námi, kdož nabízí denní motlitbu – a na všechny zbožné služebníky Boží).
Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
(Boží mír, požehnání a sláva věřícím!) (Ranní motlitba je hotova.)

Motlitba Zohr
Niyyat (Umysl): “Nabízím dvě Rak’at ranní motlitby, qurbatan elal lah.” ‘Qurbatan elal lah’ znamená, že člověk hledá blízkost Boha v uctívání Boha.

Takbiratul Ehram: Pozvedněte obě ruce k uším a proneste: Allahu Akbar.

Qira’at (recitace Sury Al-Hamd a další z Koránu): V povinných denních motlitbách, po Takbiratul Ehram, měl by člověk recitovat Surah al-Hamd následovanou další Surou jako například Sura-e Ikhlas. Poté pronése Takbir (Allahu Akbar) a sehne se k Ruku.

Poznámka: Jestliže nabízíme Al-Fil kapitolu v našich motlitbách, je nutné s ní nabídnout Al-elaaf. Podobně, pokud recitujeme Al-Zohaa kapitolu, musíme s ní recitovat Alam Nashrah. Je nutností pro všechny muže recitovat ranní, Maghrib and Isha motlitbu slyšitelným hlasem.

Ruku: Sobhana Rabbiyal ‘Azimi wa bi hamdih (Bůh postrádá všech chyb, a v jeho chvále já se kloním.) Po dokončení Zikru z Ruku se postaví opět zpříma, a postoupí k Sajdah, jakmile se pohyb těla ustálí.

Sajdah: Osoba, jež nabízí motlitbu, by měla vykonat dvě sajdah hned po Ruku v každém Rak’at povinné motlitby.

Následující zikr by měl být recitován v sajdah jednou: Subhana Rabbi yal A’la wa bihamdih once. (Sláva mému Stvořiteli, Nejvyššímu, a chvála Jemu.)
Poté zpět do sedu na kolenou s kotníkem pravé nohy na chodidle levé nohy, s dlaněmi odpočívajícími na stehnech, pronést: “Allahu Akbar” (Allah je veliký). Opakujte Sajdah ještě jednou, posaďte se v kleku a proneste: “Allahu Akbar” (Allah je veliký).

Pak na chilku spočiňte v sedu, a při pomalém vstávání recitujte: “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Díky síle darované Bohem a díky životní síle dané Jím já povstávám a stojím).

Druhý Rak’at
Recitujte Surah Al-Hamd a další Súru z Koránu, stejně jako v prvním Rak’at, následované: “Allahu Akbar” (Allah je veliký).

Nyní proveďte Qunoot. Rabbana Aatayna Fiddoonya Hasanataw wa fil Aakheratey Hasanataw wa Qena Azaban Nar. ( Bože! Poskytni nám dobré v tomto světě a dobré v životě Posmrtném, a ochraňuj nás před utrpením v ohni).
Zpět k Ruku a recitujte zikr, poté okamžitě vstaňte a proveďte dvě sajdah (stejně jako v prvním Rak’at).

Tashahhud: Po druhé Sajdah, na konci druhého rak’at, recitujte následující v klidném sedu: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (Dosvědčuji, že není nikoho hodného uctévání kromě Všemocného Boha, který je Jediný a bez společníků, a dosvědčuji, že Muhammad je jeho služebník a prorok. Bože! Sešli svá požehnání Muhammadovi a jeho potomstvu.)

Poté vstaňte pro třetí rak’at recitujíce “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Díky síle darované Bohem a díky životní síle dané Jím já povstávám a stojím). Následovně proneste Tasbihat Arba’ah třikrát slabým hlasem:
“Subhanallahi wal hamdu lillahi wa la ilaha lallahu wallahu Akbar” (Sláva Bohu, všechna chvála Jemu a není niho jiného hodného uctívání než Jeho, a On je větší než lze popsat.). poté se ohněte k Ruku and recitujte zikr, povstaňte a a vykonejte dvě sajdah’s (stejně jako v prvním Rak’at). poté znovu povstaňte a proveďte to, co jste udělali v třetím Rak’at. Poté se sehněte pro Ruku a recitujte zikr, narovnejte se proveďte dvě sajdah’s (jako ve třetím rak’at).

Tashahhud: po druhé Sajdah, na konci druhého rak’at, recitujte následující v klidném sedu: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (Dosvědčuji, že není nikoho hodného uctévání kromě Všemocného Boha, který je Jediný a bez společníků, a dosvědčuji, že Muhammad je jeho služebník a prorok. Bože! Sešli svá požehnání Muhammadovi a jeho potomstvu.)

Salaam: Po Tashahhud recitujte Salaam:
Assalamu ‘alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
(Proroku! Boží mír, požehnání a sláva s tebou!).
Assalamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadil lahis salihin
(Boží mír s námi, kdož nabízí denní motlitbu – a na všechny zbožné služebníky Boží).
Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
(Boží mír, požehnání a sláva věřícím!)

Poznámka: Asr a Isha motlitby jsou nabízeny stejně jako Zohr motlitba. Jediný rozdíl je v Nyyat a čase. Co se týče Maghrib, ten se sestává z tří rak’ats (jednotek) a na konci třetího Rak’at se recitují Tashahhud a Salaam.

Reference: Sayyid Sistani.

Read More

Prayer

Qibla
It is obligatory for one who is offering a prayer – be it Mustahab or obligatory – to offer in the direction of Qibla which is the Holy Ka’bah.

Adhan
It is highly recommended for a man and a woman to say Adhan before offering daily prayers.
Adhan consists of the following 18 sentences:

Allahu Akbar (Allah is greater than any description) four times;
Ash hadu an la ilaha illal lah two times;
Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah two times;
Hayya’alas Salah two times;
Hayya’alal Falah two times;
Hayya’ala Khayril ‘Amal two times;
Allahu Akbar two times;
La ilaha illal lah two times.

Iqamah
It is highly recommended for a man and a woman to say Adhan before offering daily obligatory prayers.
Iqamah consists of the following 17 sentences:

Allahu Akbar (Allah is greater than any description) two times;
Ash hadu an la ilaha illal lah two times;
Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah two times;
Hayya’alas Salah two times;
Hayya’alal Falah two times;
Hayya’ala Khayril ‘Amal two times;
Qadqa matis Salah two times;
Allahu Akbar two times;
La ilaha illal lah one time.

Note: Ash hadu anna Amiral Mu’minina Aliyyan Waliyyullah is not a part of either Adhan or Iqamah. But it is preferable that it is pronounced after Ash hadu anna Muhammadan Rasulul lah with the Niyyat of Qurbat.

Niyyat (intention): Niyyat is the intention one has in his mind. It is not necessary to utter it; to pass it through his mind is sufficient. He makes the Niyyat as such: “I am offering two Rak’ats of dawn prayers, qurbatan elal lah.” ‘Qurbatan elal lah’ means seeking nearness to Allah, in obedience to Him.

Takbiratul Ehram: Lift boths hands up to the ears and say: Allahu Akbar
To say Allahu Akbar in the beginning of every prayer is obligatory. It is also necessary that these two words should be pronounced in correct Arabic. If a person pronounces these words incorrectly, or utters their translation, it will not be valid.

Ruku: In every Rak’at, a person offering prayers should, after reciting the Surah (Qira’at), bow to an extent that he is able to rest his finger tips on his knees. This act is called Ruku. When our body is motionless we recite: Sobhana Rabbiyal ‘Azimi wa bi hamdih (Free from all defects is my Lord, and with His praise I bow.) After the completion of the Zikr of Ruku, one should stand straight, and proceed to Sajdah after the body has become steady.

Sajdah: Sajdah means that one should place one’s forehead on earth in a special manner, with the intention of humility (before Allah).
While performing Sajdahs during prayers, it is obligatory that both the palms and the knees, and both the big toes are placed on the ground.
A person offering prayers should perform two sajdahs after the Ruku, in each Rak’at of the obligatory prayer.

The following zikr should be recited in the sajdah once:
Subhana Rabbi yal A’la wa bihamdih once. (Glory be to my Great Sustainer, Most High, and I praise Him.)

Then sit up in a kneeling position with the ankle of the right foot in the sole of the left foot, with hands resting on the thighs and say: “Allahu Akbar” (Allah is Great). Repeat the Sajdah again and then sit up in a kneeling position and say: “Allahu Akbar” (Allah is Great).

Sit up for a moment and then rise while saying: “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Due to the vigour given by Allah and because of the vitality from Him I rise and stand).

Second Rak’at
Recite Surah Al-Hamd and Other Surah of Holy Qur’an as in the first rak’at followed by: “Allaho Akbar” (Allah is Great).

Now do Qunoot. Keep your hands in front of your face, turning the palms facing the sky, and keeping both, the hands and the fingers, close together and recite the following: Rabbana Aatayna Fiddoonya Hasanataw wa fil Aakheratey Hasanataw wa Qena Azaban Nar. (O our Lord! Bestow upon us good in this world and good in the Hereafter, and protect us from the torment of the fire).
Go back to Ruku and recite the zikr, stand up momentarily and then do the two sajdah’s (just as in the first rak’at).

Tashahhud: After the second Sajdah at the end of second rak’at recite the following while sitting with a tranquil body: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (I testify that there is none worth worshipping except the Almighty Allah, Who is One and has no partner, and I testify that Muhammad is His servant and messenger. O Allah! Send Your blessings on Muhammad and his progeny).

Salaam: After Tashahhud recite the Salaam as follows:
Assalamu ‘alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
(O Prophet! Allah’s peace, blessings and grace be upon you!).
Assalamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadil lahis salihin
(Allah’s peace be on us, those offering prayers – and upon all pious servants of Allah).
Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
(Allah’s peace, blessings and grace be on you believers!) (The Dawn Prayer is complete.)

Zohr Prayers
Niyyat (intention): “I am offering four Rak’ats of Zohr prayers, qurbatan elal lah.” ‘Qurbatan elal lah’ means seeking nearness to Allah, in obedience to Him.

Takbiratul Ehram: Lift boths hands up to the ears and say: Allahu Akbar

Qira’at (Reciting the Surah Al-Hamd and Other Surah of Holy Qur’an): In the the daily obligatory prayers, after the Takbiratul Ehram, one should recite Surah al-Hamd followed by another complete Surah such as Sura-e Ikhlas. Then he says Takbir (Allahu Akbar) and bends for Ruku.

Note: If we are offering Al-Fil chapter in in our prayers, it is necessary to offer Al-elaaf with it. Similarly, if we reciting Al-Zohaa chapter, we have to recite Alam Nashrah with it. It is necessary for men to recite dawn, Maghrib and Isha prayers in audible voice.

Ruku: Sobhana Rabbiyal ‘Azimi wa bi hamdih (Free from all defects is my Lord, and with His praise I bow.) After the completion of the Zikr of Ruku, one should stand straight, and proceed to Sajdah after the body has become steady.

Sajdah: A person offering prayers should perform two sajdahs after the Ruku, in each Rak’at of the obligatory prayer.
The following zikr should be recited in the sajdah once: “Subhana Rabbi yal A’la wa bihamdih” once. (Glory be to my Great Sustainer, Most High, and I praise Him.)

Then sit up in a kneeling position with the ankle of the right foot in the sole of the left foot, with hands resting on the thighs and say: “Allahu Akbar” (Allah is Great). Repeat the Sajdah again and then sit up in a kneeling position and say: “Allahu Akbar” (Allah is Great).

Sit up for a moment and then rise while saying: “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Due to the vigour given by Allah and because of the vitality from Him I rise and stand).

Second Rak’at
Recite Surah Al-Hamd and Other Surah of Holy Qur’an as in the first rak’at followed by: “Allahu Akbar” (Allah is Great).

Now do Qunoot. Rabbana Aatayna Fiddoonya Hasanataw wa fil Aakheratey Hasanataw wa Qena Azaban Nar. (O our Lord! Bestow upon us good in this world and good in the Hereafter, and protect us from the torment of the fire).
Go back to Ruku and recite the zikr, stand up momentarily and then do the two sajdah’s (just as in the first rak’at).

Tashahhud: After the second Sajdah at the end of second rak’at recite the following while sitting with a tranquil body: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (I testify that there is none worth worshipping except the Almighty Allah, Who is One and has no partner, and I testify that Muhammad is His servant and messenger. O Allah! Send Your blessings on Muhammad and his progeny).

Then stand up for the third rak’at saying “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Due to the vigour given by Allah and because of the vitality from Him I rise and stand). The recite Tasbihat Arba’ah three times in low whispering voice, as follows:
“Subhanallahi wal hamdu lillahi wa la ilaha lallahu wallahu Akbar” (Glory be to Allah, and all praise is for Him and there is no one worth worshipping other than Allah, and He is Greater than any description). Then bend down for Ruku and recite the zikr, stand up momentarily and then do the two sajdah’s (just as in the first rak’at). Then stand upon once again and do what you did in the third rak’at. Then bend down for Ruku and recite the zikr, stand up momentarily and then do the two sajdah’s (just as in the third rak’at).

Tashahhud: After the second Sajdah at the end of the fourth rak’at recite the following while sitting with a tranquil body: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (I testify that there is none worth worshipping except the Almighty Allah, Who is One and has no partner, and I testify that Muhammad is His servant and messenger. O Allah! Send Your blessings on Muhammad and his progeny).

Salaam: After Tashahhud recite the Salaam as follows:
Assalamu ‘alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
(O Prophet! Allah’s peace, blessings and grace be upon you!).
Assalamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadil lahis salihin
(Allah’s peace be on us, those offering prayers – and upon all pious servants of Allah).
Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
(Allah’s peace, blessings and grace be on you believers!)

Note: Asr and Isha prayers are offered in the same manner that Zohr prayer is offered. The difference is only in Nyyat and timing. As for Maghrib prayer, it consists of three rak’ats (units) and at the end of the third Rak’at, Tashahhud and Salaam are recited.

With refference to Sayyid Sistani

Read More

Bad Behavior has blocked 121 access attempts in the last 7 days.