Prayer Timing (Čas motlitby)

The time of prayer according to Qur’an and the life of Prophet, witnessed by Ahlul Bayt & other sources. (Saheehul Bukhari – Ibn Abbas said that the Prophet (SAW) prayed in Medina seven Rakaat and Eight Rakat; In Saheehul Bukhari from Ibn Abbas that the Prophet prayed Zohr and Asr together and Maghrib and Isha together, without any cause for fear or travelling. Ibn Abbas was asked why, He replied: The Prophet did not want to cause difficulty far his Ummah; etc.).
It is permissable to combine Zohr & Asr prayer, and Maghrib & Isha prayer together. Fajr shall be always a standalone prayer.

Načasování povinných motliteb dle Koránu, Proroka Muhammada, dosvědčeno Ahlul Bayt (rodinou proroka) a dalšími prameny. (Saleehul Bukhari – Ibn Abbas řekl, že Prorok (SAW) se v Medině modlil sedm rak’at a osm rak’at; v Saleehul Bukhari, Ibn Abbas byl svědkem, jak se Prorok modlí Zohr a Asr dohromady, a Maghrib a Isha dohromady, bez zjevného důvodu v cestování či ve strachu {z nebezpečí}. Ibn Abbas byl tázán proč, a odpověděl: Prorok nechtěl působit těžkosti daleko od své Ummah {komunity, národa}, atd.).
Je povoleno kombinovat dohromady Zohr a Asr, Maghrib a Isha motlitbu. Fajr je vždy motlitbou, jež se provádí samostatně.

More about combining prayers are the right timing.
Více o spojování motliteb a správném čase pro motlitbu (v angličtině).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.