Contrasts / Kontrasty

//Contrasts / Kontrasty
Contrasts / Kontrasty 2017-08-05T21:59:03+00:00

Project Description

EN

Kuwait is a country full of architectural contrasts and that is one of the things which keeps me amused. There’s a difference in every step one takes, and it is possible to come across hidden gems; as well as hidden catastrophes (In which case I hope the owners are simply happy with the house, even though it might not be the greatest of sights.)

There’s a great disparity in between the rich and the poor here; and one can encounter slum-like housing (usually used by expatriates) right next to a new, shiny skyscraper.

ČJ

Kuvajt je země plná architektonických kontrastů, a to je jedna z věcí, která mne tu stále baví. Rozdíly jsou na každém kroku, a je možné nalézt skryté poklady; stejně jako skryté příšernosti (V kterémžto případě pouze doufám, že jsou majitelé se svou stavbou spokojeni i přesto, že není právě výstavní.)

Rozdíl mezi bohatými a chudými je zde velký; a člověk se běžně setká s pohledem na slumy (povětšinou obývané přistěhovaleckou pracovní sílou) přímo sousedícími s novými, lesknoucími se mrakodrapy.